Toàn tập về nhà thông minh

Nhà thông minh là gì?

Trong những năm gần đây, bắt đầu rộ lên phong trào làm nhà thông minh (smart home), không chỉ ngoài nước mà trong nước cũng rầm rộ hẳn lên, nhà nhà làm nhà thông minh, ngườ...

Continue reading